MERCEDES CLK DTM 2000
KIT TAMIYA,  MONTATO DA SCATOLA
.